Bột làm bánh đa dạng các loại sản phẩm, là nguyên liệu cần thiết chế biến món ăn, chuyên dùng trong làm bánh. Hiện nay có rất nhiều cơ sở các đơn vị sản xuất kinh doanh Bột làm bánh. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng nắm rõ quy định pháp luật cũng như xin thành công giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh ra thị trường.

Nắm bắt vấn đề này, HOÀN NGUYÊN hướng dẫn quý đơn vị đăng ký giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh ra thị trường NHANH CHÓNG, ĐẦY ĐỦ hồ sơ pháp lý và thực hiện các giấy phép TRỌN GÓI theo quy định của Nhà nước. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết các loại giấy phép lưu hành gồm những gì nhé!

“HOÀN NGUYÊN thực hiện TRỌN GÓI các giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh”

Giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh ra thị trường
Giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh ra thị trường (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Quy định pháp lý về giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh ra thị trường

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3/ Kiểm nghiệm và Công bố chất lượng sản phẩm

♦♦♦ Để xuất khẩu Bột làm bánh/thực phẩm khác ra thị trường thế giới, doanh nghiệp cần đăng ký 2 giấy phép cơ bản mà đơn vị các nước nhập khẩu thường yêu cầu khi sản phẩm xuất khẩu:

4/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) 

5/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) 

Sử dụng dịch vụ làm giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh tại HOÀN NGUYÊN, nếu quý khách chưa có bất kỳ loại giấy phép nào; Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các giấy phép để khách hàng có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động sản xuất kinh doanh lưu hành hàng hóa ra thị trường trong và ngoài nước đúng Luật.

HOÀN NGUYÊN hướng dẫn đúng pháp lý xin các giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh

Thứ nhất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; là điều kiện cần và đủ để cá nhân/tổ chức hoạt động; trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Đây là một trong các loại giấy phép để lưu hành sản phẩm Bột làm bánh cần đăng ký.

– Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành lập Hộ Kinh doanh tại UBND Quận/Huyện.

– Thời gian lập giấy phép kinh doanh từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh >> Tham khảo tại đây

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ hai, Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất/đóng gói Bột làm bánh đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

– Thực hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm căn cứ Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Thời gian thực hiện giấy chứng nhận ATTP từ 20-25 ngày làm việc, đăng ký tại Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian hiệu lực là 3 năm.

– Điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký giấy chứng nhận ATTP >> Xem chi tiết

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ ba, Kiểm nghiệm và Công bố chất lượng sản phẩm Bột làm bánh

→ Kiểm nghiệm và Công bố chất lượng sản phẩm Bột làm bánh là thủ tục thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

– Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm Bột làm bánh dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam; Kiểm nghiệm sản phẩm Bột làm bánh tại trung tâm được Bộ Y Tế công nhận/chỉ định.

→ Hồ sơ công bố sản phẩm Bột làm bánh gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm Mẫu số 1 Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép Hộ kinh doanh;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

– Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Bột làm bánh;

– Nhãn sản phẩm/Thông tin chi tiết về sản phẩm;

– Mẫu sản phẩm (doanh nghiệp chưa kiểm nghiệm sản phẩm-gửi mẫu HOÀN NGUYÊN hỗ trợ thực hiện).

→ Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

→ Thời gian công bố sản phẩm-đăng tải lên cổng thông tin điện tử: 03 đến 05 ngày làm việc.

→ Công bố sản phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm nếu cơ sở có địa điểm trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh/Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nếu cơ sở ở tỉnh thành.

Mẫu kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm
Mẫu kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ tư, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) xuất khẩu Bột làm bánh

→ Giấy chứng nhận lưu hành tự do căn cứ Quyết định 10/2010/QĐ-TTg; Là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu; Giấy phép được cấp khi có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu hoặc từ phía đơn vị nước nhập khẩu; Là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

→ Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP;
**Trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất cần cung cấp hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua bán.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (còn thời hạn 12 tháng);

– Hồ sơ tự công bố sản phẩm;

→ Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

→ Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm, kể từ ngày cấp.

→ Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do: Bộ Công Thương.

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu
Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ năm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) xuất khẩu Bột làm bánh

→ Giấy chứng nhận y tế căn cứ Thông tư 52/2015/TT-BYT được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; Là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp; Chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm sản xuất tại Việt Nam khi có nhu cầu xuất khẩu.

→ Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu (còn thời hạn 12 tháng);
**Phiếu kết quả kiểm nghiệm thể hiện thông tin về tên mặt hàng; số lô; ngày sản xuất; hạn sử dụng/Kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm được Bộ Y tế công nhận hoặc chỉ định.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP;

– Nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

→ Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

→ Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

Mẫu giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu
Mẫu giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Ngoài các giấy phép để lưu hành sản phẩm Bột làm bánh ra thị trường nêu trên, để phát triển kinh doanh hàng hóa thực phẩm và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nên tiến hành các thủ tục sau:

→ Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

→ Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Dịch vụ TRỌN GÓI-LÀM NHANH giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh tại HOÀN NGUYÊN

  • Tư vấn toàn diện vấn đề pháp lý làm giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh hoặc thực phẩm khác;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ liên quan để xin các giấy phép lưu hành sản phẩm;
  • Soạn thảo và hoàn thành tất cả các hồ sơ gửi cho khách hàng ký tên, đóng dấu;
  • Đại diện nộp tất cả hồ sơ xin các giấy phép lưu hành sản phẩm tại cơ quan và đóng phí nhà nước theo quy định;
  • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước cho đến khi có kết quả;
  • Đại diện nhận các giấy chứng nhận và bàn giao tận nơi cho khách hàng.

Liên hệ dịch vụ tại HOÀN NGUYÊN

Trên đây là thông tin về những giấy phép lưu hành sản phẩm Bột làm bánh đúng theo pháp lý quy định. Đến với dịch vụ HOÀN NGUYÊN các cá nhân, đơn vị sẽ được hướng dẫn đúng quy trình, đảm bảo ĐẦY ĐỦ các giấy phép lưu hành sản phẩm ra thị trường trong nước Việt Nam và xuất khẩu nhanh chóng. Nếu có nhu cầu thực hiện dịch vụ làm giấy phép; Vui lòng liên hệ HOÀN NGUYÊN cung cấp dịch vụ pháp lý TRỌN GÓI – CHI PHÍ TỐT NHẤT.

HOTLINE: 0902 403 079  –  0908 403 079

ĐIỆN THOẠI: 0932 768 225  –  0902 986 494

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan