Đối với nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất, cơ sở đóng gói kinh doanh mặt hàng thủy hải sản khô như khô Cá đòi hỏi phải có đầy đủ giấy phép trước khi đi vào hoạt động sản xuất và lưu hành sản phẩm ra thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Cụ thể, các loại giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá ra thị trường gồm những giấy phép gì? Quy trình thủ tục hồ sơ xin các giấy phép như thế nào? HOÀN NGUYÊN thực hiện bài viết dưới đây nhằm mang đến quý doanh nghiệp thông tin hữu ích liên quan đến giấy tờ pháp lý lưu thông sản phẩm đúng luật định. 

“HOÀN NGUYÊN thực hiện TRỌN GÓI các giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá ra thị trường”

Các loại giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá ra thị trường
Các loại giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá ra thị trường (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Có 6 loại giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá ra thị trường gồm:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toan toàn thực phẩm tại nơi sản xuất/đóng gói khô Cá

3/ Kiểm nghiệm sản phẩm khô Cá

4/ Tự công bố sản phẩm khô Cá

⇔ Doanh nghiệp xuất khẩu khô Cá ra thị trường nước ngoài cần thực hiện thêm 2 giấy phép sau:

5/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS) sản phẩm khô Cá

6/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) sản phẩm khô Cá

Quý doanh nghiệp có thắc mắc về một trong những giấy phép HOÀN NGUYÊN nêu trên, hãy liên hệ
HOTLINE 0902 403 079  –  0908 403 079 để được tư vấn và hướng dẫn thực hiện nhanh chóng!

Quy trình xin cấp các loại giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá theo Luật

Thứ Nhất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cá nhân/tổ chức hoạt động; trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Đây là một trong các loại giấy phép để lưu hành sản phẩm khô Cá cần đăng ký.

– Thực hiện giấy phép đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Quản lý thuế; và các văn bản liên quan khác.

– Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư hoặc trường hợp thành lập Hộ Kinh Doanh cá thể nộp tại UBND Quận/Huyện.

Lưu ý: Trên giấy phép kinh doanh phải có ngành nghề sản xuất và kinh doanh thực phẩm

– Thời gian lập giấy phép kinh doanh từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh >> Tham khảo tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Hai, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất/đóng gói khô Cá

– Thực hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm căn cứ Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Thời gian thực hiện giấy chứng nhận ATTP từ 25 đến 30 ngày làm việc, đăng ký tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm/Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian hiệu lực là 3 năm.

– Điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký giấy chứng nhận ATTP >> Xem chi tiết

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Ba, Kiểm nghiệm sản phẩm khô Cá

– Kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo luật.

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm khô Cá để tiến hành thử nghiệm.

– Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam.

– Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm để kiểm nghiệm.

Lưu ý: Kiểm nghiệm tại trung tâm được nhà nước công nhận/chỉ định

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

Thứ Tư, Tự công bố sản phẩm khô Cá

– Công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP tại Ban quản lý an toàn thực phẩm hoặc tại Chi cục vệ sinh an toàn  thực phẩm nếu cơ sở của bạn ở tỉnh thành.

– Hồ sơ công bố sản phẩm khô Cá

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm khô Cá
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Nhãn sản phẩm khô Cá (nếu có)/Thông tin chi tiết về sản phẩm

– Thời gian đăng ký công bố chất lượng sản phẩm từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm
Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Năm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) sản phẩm khô Cá

Chứng nhận y tế là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay từ phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp. Chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm được sản xuất tại Việt Nam được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm khô Cá

 •  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 •  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất/đóng gói khô Cá
 •  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm khô Cá
 •  Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

– Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Health Certificate là Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế.

Giấy chứng nhận y tế Health Certificate sản phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận y tế Health Certificate sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Sáu, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS) sản phẩm khô Cá

Chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận để chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp đã được phép lưu thông tự do trên thị trường trong nước. Chứng nhận lưu hành tự do được cấp khi có yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

– Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm khô Cá

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất/đóng gói khô Cá
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm khô Cá
 • Bản công bố sản phẩm khô Cá
 • Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

– Thời gian hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm.

– Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm khô Cá: Bộ Công Thương.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Ngoài các giấy phép để lưu hành sản phẩm khô Cá nêu trên, để phát triển kinh doanh hàng hóa thực phẩm và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nên tiến hành các thủ tục sau:

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

– Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Dịch vụ TRỌN GÓI xin các loại giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá tại HOÀN NGUYÊN

» Tư vấn toàn diện vấn đề pháp lý xin các giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá/ thực phẩm khác;

» Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ liên quan để xin các giấy phép theo quy định;

» Soạn thảo và hoàn thành tất cả các hồ sơ gửi cho khách hàng ký tên, đóng dấu;

» Đại diện khách hàng nộp tất cả những giấy phép lưu hành sản phẩm tại cơ quan và đóng phí theo quy định;

» Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước cho đến khi có kết quả;

» Đại diện khác hàng nhận Giấy chứng nhận và giao tận nơi cho khách hàng.

Thông tin liên hệ HOÀN NGUYÊN

Với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ pháp lý, HOÀN NGUYÊN đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất đến quý khách hàng. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ HOÀN NGUYÊN để được tư vấn về tất cả dịch vụ pháp lý nói chung, cũng như dịch vụ LÀM NHANH – TRỌN GÓI giấy phép lưu hành sản phẩm khô Cá chi phí cạnh tranh.

HOTLINE: 0902 403 079  –  0908 403 079

ĐIỆN THOẠI: 0932 768 225  –  0902 986 494

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan