Hạt Dẻ Cười sản xuất trong nước hay nhập khẩu để đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thì doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ các giấy tờ pháp lý, trong đó Công Bố Chất Lượng hạt Dẻ Cười là hồ sơ pháp lý không thể thiếu để sản phẩm kinh doanh một cách hợp pháp. Việc thực hiện công bố chất lượng chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo luật định. Không chỉ là tuân thủ quy định hiện hành mà công bố sản phẩm còn giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng.

Quy định hiện hành về công bố chất lượng hạt dẻ cười

► Chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, do đó sản phẩm là thực phẩm sản xuất nội địa hay nhập khẩu đều phải tự công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi bày bán, lưu thông trên thị trường.

► Nghị định 15/2018/NĐ-CP “Quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm TỰ CÔNG BỐ thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”. Theo đó, hạt dẻ cười thuộc nhóm sản phẩm “tự công bố” nên trước khi đưa sản phẩm hạt dẻ cười sản xuất trong nước và nhập khẩu ra thị trường Việt Nam tiêu thụ bắt buộc tiến hành Công Bố Chất Lượng hạt Dẻ Cười với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

► Sau khi thực hiện công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo chất lượng của các sản phẩm này ổn định, đúng như những gì đã trình báo lên cơ quan nhà nước. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của sản phẩm khi có bất cứ sai sót gì xảy đến.

Mục đích việc thực hiện công bố chất lượng hạt dẻ cười

→ Công Bố Chất Lượng hạt Dẻ Cười sản xuất trong nước và nhập khẩu để sản phẩm đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, đưa vào các kênh bán lẻ siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật sản xuất kinh doanh thực phẩm, sản phẩm khi được công bố sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người tiêu dùng và đơn vị đối tác, đồng thời sản phẩm đã được công bố có lợi thế cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại không công bố.

→ Công bố chất lượng sản phẩm là trách nhiệm các doanh nghiệp cần phải làm trước khi đưa sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam để hợp pháp kinh doanh. Công bố sản phẩm mang tính pháp lý “bắt buộc” nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

→ Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm là giấy tờ pháp lý quan trọng được yêu cầu khi sản phẩm xuất khẩu.

Hướng dẫn công bố chất lượng hạt dẻ cười sản phẩm trong nước và nhập khẩu

Bước 1 – Kiểm nghiệm chất lượng hạt Dẻ Cười

– Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm hạt Dẻ Cười theo quy chuẩn – tiêu chuẩn Việt Nam và đặc tính sản phẩm.

– Gửi mẫu sản phẩm hạt Dẻ Cười đến phòng kiểm nghiệm được Bộ Y tế công nhận/chỉ định để kiểm nghiệm.

Bước 2 – Xây dựng hồ sơ công bố hạt Dẻ Cười

Hồ sơ công bố chất lượng hạt dẻ cười theo nghị định 15/2018/NĐ-CP, gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm hạt dẻ cười còn thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất hạt dẻ cười/ISO/hoặc HACCP;

– Đối với sản phẩm hạt dẻ cười nhập khẩu cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận lưu hành tự do;

– Mẫu nhãn sản phẩm hoặc Thông tin về sản phẩm công bố;

Trình tự thực hiện công bố chất lượng hạt dẻ cười 

⇒ Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

⇒ Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

⇒ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

⇔ Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

“Mẫu kết quả kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm”

Công Bố Chất Lượng hạt Dẻ Cười sản phẩm trong nước và nhập khẩu
Công Bố Chất Lượng hạt Dẻ Cười sản phẩm trong nước và nhập khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ công bố hạt dẻ cười

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 05 đến 07 ngày, tính từ ngày gửi mẫu đến trung tâm kiểm nghiệm.

– Thời gian công bố sản phẩm: 04 đến 06 ngày, tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

– Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố sản phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm; nếu địa điểm kinh doanh của quý doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố sản phẩm tại Sở Y Tế/ hoặc Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; nếu địa điểm kinh doanh của quý doanh nghiệp ở Huyện/Tỉnh thành khác.

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ làm nhanh công bố chất lượng hạt dẻ cười tại Hoàn Nguyên

» Tư vấn quy định pháp lý về Công Bố Chất Lượng hạt Dẻ Cười sản phẩm trong nước và nhập khẩu;

» Tư vấn chi tiết các tài liệu cần chuẩn bị cho việc thực hiện công bố sản phẩm hạt Dẻ Cười;

» Kiểm tra các tài liệu giấy tờ do khách hàng cung cấp và hướng dẫn bổ sung điều chỉnh hợp lệ;

» Đối với sản phẩm chưa thực hiện kiểm nghiệm – Hoàn Nguyên hỗ trợ xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm và gửi mẫu sản phẩm kiểm nghiệm đến phòng kiểm nghiệm được nhà nước công nhận/chỉ định để kiểm nghiệm;

» Nhận kết quả kiểm nghiệm, Hoàn Nguyên soạn thảo hồ sơ công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

» Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến khi thông tin công bố của doanh nghiệp được đăng tải trên hệ thống cổng thông tin của cơ quan;

» Hướng dẫn doanh nghiệp cách kiểm tra thông tin tự công bố trên website điện tử của cơ quan chức năng;

» Hoàn tất dịch vụ công bố sản phẩm hạt Dẻ Cười và bàn giao kết quả đến tận nơi cho khách hàng.

Liên hệ dịch vụ công bố sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ là quy định bắt buộc. Với kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực công bố sản phẩm, Hoàn Nguyên giải quyết nhanh thủ tục công bố sản phẩm giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường đảm bảo pháp lý đúng tiến độ. Để được hỗ trợ nhanh Công Bố Chất Lượng hạt Dẻ Cười sản phẩm trong nước và nhập khẩu hay hàng hóa khác, hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN tư vấn cung cấp dịch vụ tốt nhất!

Hotline: 0902 403 079 0908 403 079

Điện thoại: 0932 768 225 0902 986 494

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

[CÁC TIN KHÁC]

Bài viết liên quan