Thị trường Việt Nam đa dạng sản phẩm chai xịt tẩy rửa đồ nhựa từ hàng sản xuất trong nước đến nhập khẩu. Để hoạt động kinh doanh đúng quy định, đơn vị sản xuất cũng như doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh xịt tẩy rửa đồ nhựa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Đơn vị sản xuất kinh doanh xịt tẩy rửa đồ nhựa Công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa đối với sản phẩm trong nước và nhập khẩu là tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về sản xuất kinh doanh xịt tẩy rửa đồ nhựa. Giúp người tiêu dùng có căn cứ đánh giá chất lượng sản phẩm, so sánh với sản phẩm khác cùng loại. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan nhà nước trong quá trình giám sát chất lượng và quản lý sản phẩm lưu hành.

Căn cứ pháp lý công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa

» Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ về quy định căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ về việc hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Theo Thông tư Số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, trong đó quy định “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”. Do đó doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký.

Đối tượng cần làm công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa

» Công ty, Hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh xịt tẩy rửa đồ nhựa trong cả nước.

» Doanh nghiệp nhập khẩu xịt tẩy rửa đồ nhựa kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

» Công ty nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh xịt tẩy rửa đồ nhựa ở Việt Nam.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

» Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở.

» Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm.

» Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

» Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

“Mẫu công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm”

Công bố xịt tẩy rửa đồ nhựa để sản phẩm hợp pháp lưu hành
Công bố xịt tẩy rửa đồ nhựa để sản phẩm hợp pháp lưu hành

Quy trình công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa

► Bước 1: Kiểm nghiệm chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa 

» Xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm xịt tẩy rửa đồ nhựa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cùng đặc tính của sản phẩm.

» Chuẩn bị mẫu chai xịt tẩy rửa đồ nhựa để kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận hoặc chỉ định.

» Cập nhật theo dõi, đại diện nhận kết quả kiểm nghiệm theo lịch hẹn tại trung tâm kiểm nghiệm.

» Thời gian kiểm nghiệm xịt tẩy rửa đồ nhựa: 05 – 07 ngày.

► Bước 2: Công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa 

» Hồ sơ công bố sản phẩm, gồm:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Thông tư 21/2007/TT-BKHCN);

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

– Kết quả kiểm nghiệm còn thời hạn 12 tháng;

– Nhãn sản phẩm hoặc thông tin về sản phẩm công bố;

» Thời gian công bố sản phẩm: 01 ngày.

Công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa quan trọng thế nào?

» Đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý đối với sản phẩm lưu hành.

» Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hợp pháp.

» Lợi thế cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhưng không công bố.

» Tạo được sự tín nhiệm với khách hàng tiêu dùng và đơn vị đối tác.

Dịch vụ tư vấn thực hiện công bố xịt tẩy rửa đồ nhựa trong nước và nhập khẩu

» Tư vấn quy định về công bố xịt tẩy rửa đồ nhựa sản phẩm trong nước và nhập khẩu;

» Kiểm tra và đánh giá tính pháp lý các hồ sơ, giấy tờ tài liệu do khách hàng cung cấp;

» Tư vấn chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tiến hành công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa;

» Tư vấn kiểm nghiệm, xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm theo quy chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam;

» Đại diện khách hàng gửi mẫu sản phẩm kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước công nhận hoặc chỉ định, theo dõi và nhận kết quả kiểm nghiệm;

» Thực hiện hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm theo đúng luật định dựa trên kết quả kiểm nghiệm, hoàn thành hồ sơ công bố sản phẩm và gửi kết quả đến tận nơi cho khách hàng;

» Hoàn tất dịch vụ công bố xịt tẩy rửa đồ nhựa; Tư vấn pháp lý trong quá trình lưu hành sản phẩm.

Liên hệ dịch vụ uy tín công bố sản phẩm nhanh

Công ty tư vấn Hoàn Nguyên cung cấp dịch vụ Công bố chất lượng xịt tẩy rửa đồ nhựa sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu cũng như công bố sản phẩm khác với dịch vụ trọn gói, thời gian nhanh chóng, tối ưu chi phí. Mọi chi tiết, quý khách hãy liên hệ Hoàn Nguyên tư vấn hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm.

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Điện thoại: 0932768225 – 0902986494

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com 

[CÁC TIN KHÁC]

Bài viết liên quan