Cơ sở sản xuất/đóng gói kinh doanh mặt hàng thủy sản khô bắt buộc phải có những giấy phép trước khi đi vào hoạt động sản xuất và lưu hành sản phẩm ra thị trường. Vậy những giấy phép cần có cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô gồm các loại giấy phép gì? HOÀN NGUYÊN sẽ hướng dẫn cụ thể trong bài viết dưới đây.

“HOÀN NGUYÊN thực hiện TRỌN GÓI giấy phép cần có cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô”

Giấy phép cần có cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô
Giấy phép cần có cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Các loại giấy phép cần có cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toan toàn thực phẩm tại nơi sản xuất/đóng gói thủy sản khô

3/ Kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản khô

4/ Tự công bố sản phẩm thủy sản khô

⇔ Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thủy sản khô ra thị trường nước ngoài cần thực hiện thêm 2 giấy phép sau:

1/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS) sản phẩm thủy sản khô

2/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) sản phẩm thủy sản khô

Quý doanh nghiệp có thắc mắc về một trong những giấy phép HOÀN NGUYÊN nêu trên, hãy liên hệ
HOTLINE 0902 403 079  –  0908 403 079 để được tư vấn và hướng dẫn thực hiện nhanh chóng!

Quy trình thực hiện các giấy phép cần có cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô

Thứ Nhất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cá nhân/tổ chức hoạt động; trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Đây là một trong các loại giấy phép để lưu hành sản phẩm thủy sản khô cần đăng ký.

– Thực hiện giấy phép đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Quản lý thuế; và các văn bản liên quan khác.

– Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư hoặc trường hợp thành lập Hộ Kinh Doanh cá thể nộp tại UBND Quận/Huyện.

Lưu ý: Trên giấy phép kinh doanh phải có ngành nghề sản xuất và kinh doanh thực phẩm

– Thời gian lập giấy phép kinh doanh từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh >> Tham khảo tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Hai, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất/đóng gói thủy sản khô

– Thực hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm căn cứ Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Thời gian thực hiện giấy chứng nhận ATTP từ 25 đến 30 ngày làm việc, đăng ký tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm/Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian hiệu lực là 3 năm.

– Điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký giấy chứng nhận ATTP >> Xem chi tiết

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Ba, Kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản khô

– Kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo luật.

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm thủy sản khô để tiến hành thử nghiệm.

– Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam.

– Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm để kiểm nghiệm.

Lưu ý: Kiểm nghiệm tại trung tâm được nhà nước công nhận/chỉ định

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

Thứ Tư, Tự công bố sản phẩm thủy sản khô

– Công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP tại Ban quản lý an toàn thực phẩm hoặc tại Chi cục vệ sinh an toàn  thực phẩm nếu cơ sở của bạn ở tỉnh thành.

– Hồ sơ công bố sản phẩm thủy sản khô

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản khô
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Nhãn sản phẩm thủy sản khô (nếu có)/Thông tin chi tiết về sản phẩm

– Thời gian đăng ký công bố chất lượng sản phẩm từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm
Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Năm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) sản phẩm thủy sản khô

Chứng nhận y tế là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay từ phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp. Chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm được sản xuất tại Việt Nam được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm thủy sản khô

 •  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 •  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất/đóng gói thủy sản khô
 •  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản khô
 •  Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

– Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Health Certificate là Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế.

Giấy chứng nhận y tế Health Certificate sản phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận y tế Health Certificate sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Sáu, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS) sản phẩm thủy sản khô

Chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận để chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp đã được phép lưu thông tự do trên thị trường trong nước. Chứng nhận lưu hành tự do được cấp khi có yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

– Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thủy sản khô

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất/đóng gói thủy sản khô
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản khô
 • Bản công bố sản phẩm thủy sản khô
 • Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

– Thời gian hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm.

– Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thủy sản khô: Bộ Công Thương.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Ngoài các giấy phép để lưu hành sản phẩm thủy sản khô nêu trên, để phát triển kinh doanh hàng hóa thực phẩm và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nên tiến hành các thủ tục sau:

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

– Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Dịch vụ tư vấn làm giấy phép sản xuất kinh doanh thủy sản khô tại HOÀN NGUYÊN

Tư vấn toàn diện vấn đề pháp lý xin các giấy phép lưu hành sản phẩm thủy sản khô/ thực phẩm khác;

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ liên quan để xin các giấy phép theo quy định;

Soạn thảo và hoàn thành tất cả các hồ sơ gửi cho khách hàng ký tên, đóng dấu;

Đại diện nộp các hồ sơ xin giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô tại cơ quan theo quy định;

Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước cho đến khi có kết quả;

Đại diện khác hàng nhận Giấy chứng nhận và giao tận nơi cho khách hàng.

Thông tin liên hệ HOÀN NGUYÊN

Trên đây là những thông tin cần thiết về giấy phép cần có cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khô chia sẻ đến quý doanh nghiệp khi có dự định xin giấy phép được hiểu rõ. Quý khách có nhu cầu làm đầy đủ trọn gói giấy phép cho hàng thủy sản khô/sản phẩm khác, liên hệ HOÀN NGUYÊN tư vấn sử dụng dịch vụ uy tín chi phí phù hợp nhất.

HOTLINE: 0902 403 079  –  0908 403 079

ĐIỆN THOẠI: 0932 768 225  –  0902 986 494

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

►CÁC TIN KHÁC

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan