Sự khác nhau giữa giấy phép bán lẻ rượu trong cửa hàng và rượu tiêu dùng tại chỗ 

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định105/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Giấy phép kinh doanh rượu!

Phân biệt sự khác nhau giữa giấy phép bán lẻ rượu trong cửa hàng và giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ: Bán lẻ rượu được hiểu là hoạt động bán rượu mà người mua có thể đem đi nơi khác tiêu dùng. Mặt khác, bán rượu tiêu dùng tại chỗ là bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng.

Thông qua bài viết, Hoàn Nguyên sẽ làm rõ sự khác nhau giữa giấy phép bán lẻ rượu trong cửa hàng và rượu tiêu dùng tại chỗ. Xin mời quý bạn đọc theo dõi hết nội dung bài viết

giấy phép kinh doanh rượu
                                              giấy phép kinh doanh rượu

Xem thêm:

Quy định về điều kiện kinh doanh rượu 

Điều kiện, thành phần hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu và giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ khác nhau cụ thể như sau: 

Điều kiện và thành phần hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu :

      Điều kiện bán lẻ rượu:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Địa điểm trên giấy phép kinh doanh phải cố định, rõ ràng
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định
 • Bản cam kết tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ mội trường theo quy định của pháp luật

   Thành phần hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu trong cửa hàng chuyên doanh gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( có ngành nghề kinh doanh rượu)
 • Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 • Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập trong đó nêu rõ nội dung thương nhân phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại nơi bán lẻ rượu

  Điều kiện và thành phần hồ sơ bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

   Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉrõ ràng.
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

   Thành phần hồ sơ xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh (có ngành nghề kinh doanh rượu)
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hơp pháp cơ sở dự tính làm địa điểm bán buôn rượu
 • Hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân trong đó có giấy phép sản xuất bán lẻ rượu
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập trong đó nêu rõ đầy đủ các yêu cẩu phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật

Lưu ý: Trước thời hạn hết lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi lên cơ quan chức năng cấp giấy phép để xem xét cấp lại theo quy định.

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh rượu: 05 năm kể từ ngày cấp

Để nhận báo giá và tư vấn chi tiết thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu trong cửa hàng chuyên doanh, giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về các gói dịch vụ của chúng tôi có thể liên hệ qua thông tin dưới đây.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN NGUYÊN

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com

Hotline: 0902 986 494 – 0902 4030 79 – 0908 4030 79

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Địa chỉ văn phòng: 143 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan