Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiêu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc đăng ký nhãn hiệu độc quyền là việc cấp bách và vô cùng quan trọng đối với chủ sở hữu nhãn hiệu để bảo vệ được tài sản sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp.

Công ty Hoàn Nguyên sẽ giúp quá trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các bước đăng ký nhãn hiệu
Bước 1: Chuẩn bị nhãn hiệu đăng ký

 • Nhãn hiệu đăng ký có thể là nhãn hiệu hình (logo) hoặc nhãn hiệu chữ (thương hiệu) hoặc có sự kết hợp cả yếu tố hình và yêu tố chữ. Việc thiết kế nhãn hiệu rất quan trọng bởi có đăng ký được hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự khác biệt, ấn tượng của nhãn hiệu và đặc biệt là không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của bên khác đã có hoặc đăng ký trước đó.
 • Cần lưu ý, một số trường hợp nhãn hiệu đương nhiên không được bao hộ như lấy biểu tượng của tổ chức/cơ quan nhà nước, sử dụng từ ngữ thông thường phổ biến, vi phạm đạo đức xã hội….vv.

Bước 2: Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ và tra cứu đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu

 • Việc phân nhóm sản phẩm/dịch vụ sẽ giúp khách hàng tối đa được quyền của mình đối với nhãn hiệu. Do đó, cần liên hệ với công ty tư vấn để được hướng dẫn chi tiết bởi phạm vi quyền và chi phí đăng ký phụ thuộc vào nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký.
 • Công việc tiếp theo của việc phân nhóm là tra cứu khả năng đăng ký trước khi nộp đơn. Hiện nay, có 02 cách tra cứu để khách hàng tiến hành (i) tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục SHTT (ưu điểm là miễn phí, nhược điểm là kết quả chỉ đúng 50%) (ii). Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị khách hàng cần tra cứu chính thức để bảo đảm việc đăng ký nhãn hiệu được thành công.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

 • Hồ sơ đăng ký sẽ được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền để tiến hành dịch vụ đăng ký nhãn hiệu.

Bước 4: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 • Chủ sở hữu (chủ đơn) hoặc tổ chức được chủ đơn ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan đăng ký bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện tới Cục SHTT tại Hà Nội hoặc 02 văn phòng của Cục SHTT tại 02 tỉnh là HCM và Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Để có căn cứ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ đơn, chủ đơn cần  nộp hồ sơ đăng ký tới Cục Sở hữu trí tuệ, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm như sau:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • 07 Mẫu nhãn hiệu đăng ký. Lưu ý: Mẫu nhãn hiệu cần đảm bảo tiêu chí rõ nét, không bị mờ, nhòe và được in trên giấy A4 để nộp kèm theo tờ khai đăng ký;
 • Giấy ủy quyền cho việc đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu và áp dụng trong trường hợp được ủy quyền đăng ký);
 • Tài liệu chứng minh được hưởng quyền ưu tiên hoặc dò tặng cho, thừa kế (nếu có);
 • Tài liệu khác (nếu có) đối với từng đơn đăng ký

Tờ khai đăng ký sẽ được chuẩn bị thành 02 bộ, khi nộp đơn Cục SHTT sẽ thu 1 bộ và 1 bộ sẽ trả về cho người nộp đơn để theo dõi. Trường hợp khách hàng gặp khó khăn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp dịch vụ (nếu có yêu cầu)

Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Giai đoạn thẩm định hình thức và chấp nhận đơn hợp lệ đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Trong giai đoạn này Cục SHTT sẽ xem xét hình thức đơn đăng ký với các nội dung như: Tờ khai đăng ký đã đúng mẫu hay chưa? Phân nhóm sản phẩm đúng quy định? Mẫu nhãn đăng ký nộp kèm có đầy đủ hoặc rõ nét hay không? Chủ đơn đã nộp phí đúng và đầy đủ chưa?…vv. Trường hợp đã đúng và đẩy đủ, cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận hợp lệ hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc ngược lại Cục SHTT sẽ ra thông báo yêu cầu người nộp đơn sửa đổi hoặc bổ sung thông tin, tài liệu.

Giai đoạn đăng bố cáo đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp

Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ, đơn sẽ được đăng bố cáo trên công báo sở hữu trí tuệ.

Giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Việc thẩm định nội dung là quan trọng nhất trong quá trình đăng ký. Theo đó, cục SHTT sẽ tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký thông qua việc tra cứu những nhãn hiệu đã nộp đơn trước đó, và xem xét có đơn nào trùng hoặc tượng tự cao với nhãn hiệu đăng ký cho cùng nhóm hay không?

Trường hợp đơn đăng ký có khả năng đăng ký, Cục SHTT sẽ ra thông báo thẩm định nội dung và chuyển sang giai đoạn nộp phí và nhận văn bằng. Trường hợp nhãn hiệu không có khả năng đăng ký, người nộp đơn có quyền nộp trả lời quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ đơn.

Giai đoạn cấp văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu

Trường hợp Cục SHTT thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và thấy rằng nhãn hiệu có khả năng đăng ký, Cục SHTT sẽ ra thông náo nộp phí cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký.

Sau khi có thông báo nộp phí cấp giấy chứng nhận, người nộp đơn sẽ tiến hành nộp phí cấp văn bằng, Chi phí sẽ phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký và sẽ được thông báo chi tiết trong thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định

Trong quá trình tư vấn đăng ký nhãn hiệu, các Chuyên viên của Công ty Hoàn Nguyên nhận được rất nhiều thắc mắc của khách hàng về thời gian đăng ký nhãn hiệu?

Do đặc thù về thủ tục hành chính và quyền nhãn hiệu tương đối lớn. Do đó, thời gian đăng ký thường kéo dài. Công ty Hoàn Nguyên sẽ tư vấn về thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định trong Luật sở hữu trí tuệ như sau:

Thời gian tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu: 03 ngày

Thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được chia thành các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký:

+ Gian đoạn Thẩm định hình thức đơn đăng ký: 01 tháng

+ Đăng công báo sở hữu công nghiệp: 02 tháng

+ Xét nghiệm nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu: 09 tháng

+ Thông báo cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 01 tháng

Như vậy, thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là 13 tháng tình từ ngày nộp đơn.

Thời gian thực tế đăng ký nhãn hiệu

 • Như ở trên chúng tôi đã phân tích thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là 13 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thường kéo dài từ 18-24 tháng tính từ thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Ngoài ra, thời gian đăng ký nhãn hiệu cũng có thể kéo dài từ 02-03 năm phụ thuộc vào tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu có bị thông báo sửa đổi, bổ sung, phản đối đơn, khiếu nại từ chối cấp văn bằng bảo hộ….đó là những nguyên nhân dẫn đến việc thời gian đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài. Do đó, khách hàng nên sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Công ty Hoàn Nguyên để đảm bảo thời gian đăng ký nhãn hiệu đúng quy định của pháp luật.

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thời gian bảo hộ của 1 nhãn hiệu sẽ là 10 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần với mỗi lần gia hạn là 10 năm sau khi hết thời gian bảo hộ.

Lưu ý:

– Chủ sở hữu cần tiến thành thủ tục gia hạn nhãn hiệu trong khoảng thời gian là 06 tháng trước thời điểm giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hạn hoặc muộn nhất là sau 06 tháng tính từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hạn (trường hợp này chủ sở hữu sẽ phải nộp thêm khoản phí gia hạn muộn);

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị bên thứ 3 nộp khiếu nại hủy trên cơ sở chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được tính như thế nào?

 • Chi phí đăng ký còn được tính dựa trên tiêu chí (i) số lượng nhãn hiệu (đơn đăng ký) (ii) nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký trong đơn (iii) số lượng sản phẩm/dịch vụ trong nhóm.
 • Cách tính phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ là: 1 đơn đăng ký nhãn hiệu (01 nhãn hiệu) và 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ, tối đa 06 sản phẩm/dịch vụ trong 1 nhóm sẽ có 1 mức phí như sau. Ngoài ra, chi phí phát sinh sẽ là 2 hoặc nhiều hơn đơn đăng ký nhãn hiệu (2 nhãn hiệu hoặc nhiều hơn) và nhóm sản phẩm/dịch vụ tăng thêm trong cùng 1 đơn đăng ký và sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi trong nhóm.
 • Chi phí tối thiểu đăng ký bảo hộ 1 nhãn hiệu/01 nhóm/06 sản phẩm dịch vụ trong nhóm bao gồm:

– Lệ phí nộp đơn đăng ký: 180.000 VND

– Lệ phí thẩm định nội dung đơn đăng ký: 300.000 VND

– Lệ phí tra cứu thông tin đơn đăng ký: 60.000 VND

– Lệ phí đăng bạ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.a000 VND

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 VND

– Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 VND

Công ty Hoàn Nguyên với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ nhất trong thời gian nhanh chóng

Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hotline hoặc gửi email để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

5/5 - (1 bình chọn)
Bài viết liên quan