Kiểm nghiệm và Công bố chất lượng lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường là thủ tục mang tính pháp lý bắt buộc thực hiện nhằm tuân thủ luật định về kinh doanh lá xông thảo mộc, thảo dược xông hơi cũng như có nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý công bố chất lượng lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi

» Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007.

» Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Nghị định số Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

» Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Áp dụng đối tượng công bố chất lượng lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi

» Công ty, Hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi trong cả nước.

» Doanh nghiệp nhập khẩu lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

» Công ty nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi ở Việt Nam.

Mục đích thực hiện công bố chất lượng lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi

» Kiểm nghiệm lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ sản phẩm, thông qua các chỉ tiêu chất lượng.

» Công bố chất lượng sản phẩm là căn cứ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện kinh doanh, kiểm soát sản phẩm một cách cụ thể; dễ dàng theo tiêu chuẩn pháp luật quy định. Tạo dựng chỗ đứng trên thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay.

» Giúp khách hàng dễ dàng nhận biết được nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm trong quá trình lựa chọn sử dụng; đảm bảo độ tin cậy cho khách hàng.

» Công bố chất lượng là một bước quan trọng để lưu hành sản phẩm trên thị trường.

» Đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý đối với sản phẩm lưu hành.

» Đủ điều kiện phân phối sản phẩm vào hệ thống cửa hàng, siêu thị.

» Lợi thế cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhưng không công bố.

» Gây dựng uy tín, thương hiệu bền vững, Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Hồ sơ thực hiện công bố lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi

» Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi theo quy định.

» Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh phù hợp.

» Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm tại cơ quan được Bộ Y Tế chỉ định/công nhận, còn thời hạn trong 12 tháng.

» Nhãn chính sản phẩm hoặc thông tin chi tiết sản phẩm lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi.

**Trường hợp sản phẩm chưa kiểm nghiệm, Hoàn Nguyên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện.

Công bố chất lượng gói xông thảo dược lưu hành thị trường
Công bố chất lượng gói xông thảo dược lưu hành thị trường

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi

» Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

» Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

» Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm.

» Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Thời gian tiến hành công bố lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi

» Thời gian Hoàn Nguyên hoàn thành dịch vụ từ 05-07 ngày làm việc, tính từ ngày khách hàng gửi mẫu sản phẩm.

» Nếu quý khách hàng đã có kết quả kiểm nghiệm sản phẩm lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi gói thì thời gian Hoàn Nguyên thực hiện công bố chất lượng sản phẩm chỉ từ 01-02 ngày làm việc.

Dịch vụ công bố lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi nhanh trọn gói

» Tư vấn pháp lý về công bố chất lượng lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi.

» Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý hồ sơ các giấy tờ tài liệu do khách hàng cung cấp.

» Tư vấn chuẩn bị giấy tờ cần thiết để công bố lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi.

» Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi theo quy chuẩn.

» Đại diện khách hàng gửi mẫu sản phẩm lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước công nhận hoặc chỉ định; theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả kiểm nghiệm.

» Thực hiện hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm theo đúng luật định dựa trên kết quả kiểm nghiệm, hoàn thành hồ sơ công bố sản phẩm và gửi kết quả đến tận nơi cho khách hàng.

» Hoàn tất dịch vụ công bố sản phẩm và tư vấn pháp lý trong quá trình lưu hành sản phẩm.

Thông tin liên hệ dịch vụ tại Hoàn Nguyên

Trên đây là những thông tin về thủ tục Công bố chất lượng lá xông thảo mộc – thảo dược xông hơi. Quý doanh nghiệp cần thực hiện công bố chất lượng sản phẩm nhưng gặp khó khăn trong vấn đề xây dựng hồ sơ hoặc không có thời gian để giải quyết vấn đề trên. Đồng thời, muốn tìm dịch vụ thực hiện công bố sản phẩm TRỌN GÓI – NHANH CHÓNG; hãy liên hệ Công ty tư vấn Hoàn Nguyên để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện nhanh chóng.

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Điện thoại: 0932768225 – 0902986494

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com 

[CÁC TIN KHÁC]

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan