Để sản phẩm được lưu hành thị trường hợp pháp, kinh doanh có đầy đủ hồ sơ pháp lý; doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Qua bài viết này HOÀN NGUYÊN hướng dẫn làm nhanh giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản, thực hiện các giấy phép theo quy định của nhà nước; mời quý doanh nghiệp xem nội dung dưới đây để biết giấy phép đầy đủ cần có để cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản đi vào hoạt động gồm những giấy phép gì nhé! 

“HOÀN NGUYÊN thực hiện TRỌN GÓI giấy phép lưu hành sản phẩm nông sản”

Giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản
Giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Pháp lý quy định giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toan toàn thực phẩm tại nơi sản xuất/đóng gói nông sản

3/ Kiểm nghiệm sản phẩm nông sản

4/ Tự công bố sản phẩm nông sản

⇔ Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông sản ra thị trường nước ngoài cần thực hiện thêm 2 giấy phép sau:

1/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS) sản phẩm nông sản

2/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) sản phẩm nông sản

⇔ Đầy đủ các giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản như HOÀN NGUYÊN nêu trên, quý doanh nghiệp chưa có bất kỳ loại giấy phép nào hãy Đăng ký ngay tại đây hoặc GỌI 0902 403 079  –  0908 403 079 tư vấn và cung cấp dịch vụ từ những giấy phép đầu tiên đến giấy phép cuối cùng để doanh nghiệp có thể lưu hành sản phẩm tại Việt Nam và xuất khẩu sang nước ngoài.

Trình tự thực hiện giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản

Thứ Nhất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cá nhân/tổ chức hoạt động; trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Đây là một trong các loại giấy phép để lưu hành sản phẩm nông sản cần đăng ký.

– Thực hiện giấy phép đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Quản lý thuế; và các văn bản liên quan khác.

– Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư hoặc trường hợp thành lập Hộ Kinh Doanh cá thể nộp tại UBND Quận/Huyện.

Lưu ý: Trên giấy phép kinh doanh phải có ngành nghề sản xuất và kinh doanh thực phẩm

– Thời gian lập giấy phép kinh doanh từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh >> Tham khảo tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Hai, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất/đóng gói nông sản

– Thực hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm căn cứ Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Thời gian thực hiện giấy chứng nhận ATTP từ 25 đến 30 ngày làm việc, đăng ký tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm/Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian hiệu lực là 3 năm.

– Điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký giấy chứng nhận ATTP >> Xem chi tiết

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Ba, Kiểm nghiệm sản phẩm nông sản

– Kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo luật.

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm nông sản để tiến hành thử nghiệm.

– Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam.

– Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm để kiểm nghiệm.

Lưu ý: Kiểm nghiệm tại trung tâm được nhà nước công nhận/chỉ định

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

Thứ Tư, Tự công bố sản phẩm nông sản

– Công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP tại Ban quản lý an toàn thực phẩm hoặc tại Chi cục vệ sinh an toàn  thực phẩm nếu cơ sở của bạn ở tỉnh thành.

– Hồ sơ công bố sản phẩm nông sản

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nông sản
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Nhãn sản phẩm nông sản (nếu có)/Thông tin chi tiết về sản phẩm

– Thời gian đăng ký công bố chất lượng sản phẩm từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm
Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Năm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) sản phẩm nông sản

Chứng nhận y tế là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay từ phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp. Chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm được sản xuất tại Việt Nam được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm nông sản

 •  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 •  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất/đóng gói nông sản
 •  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nông sản
 •  Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

– Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Health Certificate là Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế.

Giấy chứng nhận y tế Health Certificate sản phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận y tế Health Certificate sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Thứ Sáu, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS) sản phẩm nông sản

Chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận để chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp đã được phép lưu thông tự do trên thị trường trong nước. Chứng nhận lưu hành tự do được cấp khi có yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

– Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm nông sản

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất/đóng gói nông sản
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nông sản
 • Bản công bố sản phẩm nông sản
 • Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

– Thời gian hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm.

– Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm nông sản: Bộ Công Thương.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Ngoài các giấy phép để lưu hành sản phẩm nông sản nêu trên, để phát triển kinh doanh hàng hóa thực phẩm và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nên tiến hành các thủ tục sau:

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

– Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản đáp ứng điều kiện pháp lý

Ngoài việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bên cạnh đó kèm theo những điều kiện cụ thể như sau:

 • Có địa điểm, diện tích thích hợp đối với nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác phải có khoảng cách an toàn.
 • Trang thiết bị đầy đủ để xử lý nguyên liệu; chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển sản phẩm khác nhau.
 • Có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, khử trùng; nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.
 • Có hệ thống xử lý nước thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Dịch vụ tư vấn làm tất cả giấy phép sản xuất kinh doanh hàng nông sản tại HOÀN NGUYÊN

Với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, đi đầu dịch vụ pháp lý xin giấy phép cho sản phẩm hàng hóa lưu hành thị trường trong nước và xuất khẩu hợp pháp; HOÀN NGUYÊN chuyên làm giấy phép cho cơ sở sản xuất/đóng gói/kinh doanh mặt hàng nông sản NHANH CHÓNG  TRỌN GÓI GIÁ PHÙ HỢP.

– Tư vấn toàn diện vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ liên quan để xin các giấy phép theo quy định;

– Soạn thảo và hoàn thành tất cả hồ sơ xin cấp các giấy phép gửi đến khách hàng ký tên, đóng dấu;

– Đại diện khách hàng nộp tất cả những hồ sơ xin cấp các giấy phép tại cơ quan và đóng phí theo quy định;

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước cho đến khi có kết quả;

– Đại diện khác hàng nhận các giấy chứng nhận và bàn giao tận nơi cho khách hàng.

Thông tin liên hệ HOÀN NGUYÊN

HOÀN NGUYÊN hướng dẫn đăng ký giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản đúng pháp lý, hy vọng có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho quý doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng nông sản; Đến với dịch vụ HOÀN NGUYÊN quý khách sẽ được tư vấn đúng quy định pháp luật, sử dụng dịch vụ trọn gói làm giấy phép đầy đủ cho cơ sở sản xuất hàng nông sản/sản phẩm khác NHANH CHÓNG – ĐẢM BẢO – GIÁ TỐT NHẤT.

HOTLINE: 0902 403 079  –  0908 403 079

ĐIỆN THOẠI: 0932 768 225  –  0902 986 494

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

►CÁC TIN KHÁC

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan