Để sản phẩm thảo dược ngâm chân được bán ra thị trường hợp pháp, đủ giấy tờ pháp lý, ngoài Giấy phép kinh doanh có đăng ký ngành nghề phù hợp thì cần phải công bố chất lượng thảo dược ngâm chân đúng luật định.

Tầm quan trọng của việc công bố chất lượng thảo dược ngâm chân

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thảo dược ngâm chân không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là điều kiện pháp lý cần và đủ để sản phẩm có thể lưu thông trên thị trường hợp pháp. Tạo lợi thế cạnh tranh với sản phẩm không công bố tiêu chuẩn chất lượng. Hoạt động công bố chất lượng sản phẩm là một cam kết của nhà sản xuất với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp.

Căn cứ pháp lý công bố thảo dược ngâm chân

» Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007.

» Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Nghị định số Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

» Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

“Mẫu công bố chất lượng thảo dược ngâm chân hữu cơ – Hoàn Nguyên thực hiện cho khách hàng”

Kiểm nghiệm và Công bố sản phẩm thảo dược ngâm chân
Kiểm nghiệm và Công bố sản phẩm thảo dược ngâm chân

Đối tượng công bố sản phẩm thảo dược ngâm chân

» Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thảo dược ngâm chân tại Việt Nam.

» Nhà nhập khẩu thảo dược ngâm chân muốn lưu hành sản phẩm tại Việt Nam.

» Công ty nước ngoài tham gia kinh doanh thảo dược ngâm chân tại Việt Nam.

Thành phần hồ sơ công bố thảo dược ngâm chân

– Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng thảo dược ngâm chân theo quy định.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp.
Nếu doanh nghiệp chưa có giấy phép này, liên hệ 0902.403.079 hỗ trợ nhanh.

– Kết quả kiểm nghiệm thảo dược ngâm chân tại cơ quan được Bộ Y Tế công nhận, còn thời hạn 12 tháng.
⇒ Trường hợp sản phẩm chưa kiểm nghiệm, Hoàn Nguyên hỗ trợ nhanh kiểm nghiệm sản phẩm.

– Nhãn sản phẩm hoặc thông tin chi tiết sản phẩm.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn chất lượng thảo dược ngâm chân

» Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

» Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

» Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm.

» Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Dịch vụ tư vấn công bố thảo dược ngâm chân NHANH TRỌN GÓI tại Hoàn Nguyên

» Tư vấn thủ tục thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng thảo dược ngâm chân.

» Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý hồ sơ các giấy tờ tài liệu do khách hàng cung cấp.

» Tư vấn doanh nghiệp chuẩn bị giấy tờ cần thiết để công bố thảo dược ngâm chân.

» Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm thảo dược ngâm chân theo quy chuẩn quy định.

» Đại diện khách hàng gửi mẫu sản phẩm thảo dược ngâm chân kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước công nhận hoặc chỉ định; theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả kiểm nghiệm.

» Thực hiện hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm thảo dược ngâm chân theo đúng luật định dựa trên kết quả kiểm nghiệm, hoàn thành hồ sơ công bố sản phẩm và gửi kết quả đến tận nơi cho khách hàng.

» Hoàn tất dịch vụ công bố thảo dược ngâm chân và tư vấn pháp lý trong quá trình lưu hành sản phẩm.

Liên hệ dịch vụ công bố sản phẩm

Công bố chất lượng thảo dược ngâm chân là cần thiết vừa đảm bảo điều kiện pháp lý cho sản phẩm hợp pháp lưu hành, vừa nâng cao uy tín và sự tin tưởng của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Hoàn Nguyên hỗ trợ NHANH TOÀN QUỐC công bố thảo dược ngâm chân cũng như sản phẩm/thực phẩm khác với phí dịch vụ tốt nhất!

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Điện thoại: 0932768225 – 0902986494

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com 

[CÁC TIN KHÁC]

Bài viết liên quan