Đảm bảo an toàn sản phẩm tiêu dùng là trách nhiệm của đơn vị cung cấp sản phẩm. Do đó, trước khi đưa tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà ra thị trường cần phải công bố tiêu chuẩn chất lượng theo đúng luật định.

Công bố chất lượng tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dùng cũng như tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng dễ dàng trong việc kiểm soát sản phẩm lưu hành. Đối với đơn vị sản xuất/phân phối sản phẩm, thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng không chỉ là điều kiện pháp lý cần và đủ để sản phẩm được lưu thông hợp pháp trên thị trường mà còn nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật định về công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

Công bố chất lượng sản phẩm là việc các doanh nghiệp cần phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam. Công bố sản phẩm là thủ tục mang tính pháp lý bắt buộc, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà là việc doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn tương ứng đã được pháp luật quy định. Sau khi công bố tinh dầu, doanh nghiệp sản xuất/phân phối chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường.

Tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà kiểm nghiệm làm công bố
Tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà kiểm nghiệm làm công bố

Căn cứ thực hiện công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

» Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007.

» Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Căn cứ Nghị định số Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

» Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Mục đích công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

» Nâng tầm giá trị sản phẩm, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển.

» Giúp cơ quan Nhà nước kiểm chứng chất lượng sản phẩm lưu hành.

» Đáp ứng yêu cầu của Nhà nước về sản xuất kinh doanh tinh dầu.

» Sản phẩm công bố đủ điều kiện vào kênh phân phối lớn như siêu thị.

» Sản phẩm thực hiện công bố chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

» Bảo vệ người tiêu dùng trước sản phẩm làm nhái giả trên thị trường.

» Đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe người dùng qua việc công bố.

» Doanh nghiệp yên tâm mở rộng thị trường, không lo các vấn đề pháp lý.

» Lợi thế cạnh tranh với sản phẩm không thực hiện công bố theo quy định.

Đối tượng cần làm công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

» Công ty/Hộ kinh doanh sản xuất hoặc phân phối tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà tại Việt Nam.

» Doanh nghiệp nhập khẩu tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà từ nước ngoài phân phối tại Việt Nam.

» Công ty nước ngoài tham gia vào sản xuất kinh doanh tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà tại Việt Nam.

Trình tự công bố chất lượng tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

Bước 01: Kiểm nghiệm chất lượng tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

Kiểm nghiệm là hình thức kiểm soát và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm sản phẩm là “bắt buộc” và tuân theo quy định pháp luật ban hành. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phải đáp ứng theo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thông qua kết quả kiểm nghiệm với các chỉ tiêu an toàn, doanh nghiệp có thể tự tin cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ việc công bố chất lượng sản phẩm cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm.

» Thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm được tiến hành theo quy trình các bước:

– Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm đúng với sản phẩm dự kiến sẽ đưa ra thị trường.

– Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm theo đúng quy định quy chuẩn.

– Gửi sản phẩm đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn để tiến hành kiểm nghiệm.

– Nhận kết quả kiểm nghiệm sản phẩm theo lịch hẹn của đơn vị kiểm nghiệm.

» Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm: 05 đến 07 ngày.

Bước 02: Công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

Hàng hóa muốn lưu thông ra thị trường một cách hợp pháp và đúng luật, bắt buộc đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh phân phối thực hiện công bố chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam quy định. Ngoài việc tuân thủ luật định thì công bố sản phẩm mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

» Tài liệu cần chuẩn bị cho công bố sản phẩm:

– Bản công bố sản phẩm theo quy định.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

– Nhãn sản phẩm/Thông tin về sản phẩm.

» Thời gian Hoàn Nguyên thực hiện công bố sản phẩm: chỉ 01 ngày.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn chất lượng tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

» Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

» Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

» Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm.

» Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Hoàn Nguyên thực hiện nhanh công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà
Hoàn Nguyên thực hiện nhanh công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

Khó khăn của doanh nghiệp khi tự tiến hành công bố sản phẩm

» Không nắm rõ quy định hiện hành và các chỉ tiêu kiểm nghiệm?

» Không xác định được sản phẩm thuộc danh mục công bố nào?

» Thiếu kỹ năng xử lý các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền?

Hoàn Nguyên hỗ trợ nhanh công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà

» Tư vấn luật định về công bố tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà.

» Hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc làm công bố tinh dầu.

» Đánh giá tính pháp lý tài liệu cung cấp, tư vấn hiệu chỉnh nếu có sai sót.

» Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm tinh dầu theo quy định quy chuẩn sản phẩm.

» Đại diện gửi mẫu tinh dầu đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn kiểm nghiệm.

» Nhận kết quả kiểm nghiệm theo lịch hẹn và đánh giá kết quả kiểm nghiệm.

» Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, soạn thảo và hoàn thành hồ sơ công bố.

Liên hệ dịch vụ uy tín làm nhanh công bố tinh dầu

Với kinh nghiệm chuyên môn công bố sản phẩm, HOÀN NGUYÊN hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc hoàn thành nhanh Công bố chất lượng tinh dầu cam ngọt, vỏ bưởi, lá quế, bạc hà. Ngoài ra, Hoàn Nguyên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhanh đăng ký mã số mã vạch tinh dầu, bảo hộ thương hiệu tinh dầu để sản phẩm hợp pháp lưu hành.

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN NGUYÊN

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

►CÁC TIN KHÁC

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan