Hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh Mì trứng (Mì vắt) đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Theo quy định, các cơ sở sản xuất mặt hàng Mì trứng/ thực phẩm nói chung; bắt buộc phải xin những giấy phép trước khi đi vào hoạt động sản xuất và lưu hành sản phẩm ra thị trường. Vậy các giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng (Mì vắt) bao gồm những giấy phép gì? Cùng HOÀN NGUYÊN tìm hiểu qua bài viết này nhé! 

Các loại giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng (Mì vắt) bao gồm:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3/ Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

4/ Tự công bố sản phẩm

⇒ Giấy phép xuất khẩu Mì trứng ra thị trường nước ngoài:

5/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

6/ Giấy chứng nhận y tế Heath Certificate (HC)

Tư vấn miễn phí 24/7  HOTLINE  0902 403 079 – 0908 403 079

Quy trình xin cấp các giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng 

“HOÀN NGUYÊN thực hiện TRỌN GÓI giấy phép cho mặt hàng Mì trứng”

Giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng (Mì vắt)
Giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng Mì vắt (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Quản lý thuế; và các văn bản liên quan khác.

– Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc trường hợp thành lập Hộ Kinh Doanh cá thể nộp tại UBND Quận/Huyện.

Lưu ý: trên giấy phép kinh doanh phải có ngành nghề sản xuất và kinh doanh thực phẩm/sản phẩm.

– Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh >> Tham khảo tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

2/ Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất/đóng gói Mì trứng (Mì vắt) đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm căn cứ Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – sản xuất/đóng gói Mì trứng (Mì vắt) là tuân thủ quy định luật an toàn thực phẩm; sản phẩm lưu hành được nhà nước công nhận hợp pháp; khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm đến khách hàng tiêu dùng và đối tác kinh doanh; tạo điều kiện phát triển thương hiệu.

– Thời gian xin cấp giấy chứng nhận ATTP từ 25 đến 30 ngày làm việc

– Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép ATTP tại:

+ Cơ sở xin cấp giấy phép ATTP đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh là Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

+ Cơ sở xin cấp giấy phép ATTP đặt tại Huyện/Tỉnh thành khác là Sở Y tế/Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian hiệu lực là 3 năm.

– Điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký giấy chứng nhận ATTP >> Tham khảo tại đây

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

3/ Kiểm nghiệm chất lượng Mì trứng (Mì vắt)

– Kiểm nghiệm sản phẩm theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo quy định.

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm Mì trứng (Mì vắt) để tiến hành kiểm nghiệm; Kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm được cơ quan nhà nước Bộ Y Tế công nhận/chỉ định.

– Xây dựng chỉ tiêu theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT; Kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam.

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Nhận kết quả kiểm nghiệm tiến hành công bố chất lượng sản phẩm Mì trứng (Mì vắt).

4/ Tự công bố sản phẩm Mì trứng (Mì vắt)

– Công bố sản phẩm thực phẩm còn gọi Tự công bố sản phẩm; căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; là thủ tục bắt buộc các doanh nghiệp cần phải thực hiện khi muốn đưa một sản phẩm nào đó, hay một mặt hàng thực phẩm ra thị trường. 

– Hồ sơ công bố sản phẩm Mì trứng (Mì vắt) gồm:

+ Bản tự công bố sản phẩm Mẫu số 1 Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Mì trứng (Mì vắt);

+ Nhãn sản phẩm/Thông tin chi tiết về sản phẩm;

+ Mẫu sản phẩm (doanh nghiệp chưa kiểm nghiệm sản phẩm-gửi mẫu HOÀN NGUYÊN hỗ trợ thực hiện).

– Thời gian công bố sản phẩm-đăng tải lên cổng thông tin điện tử: 04 đến 06 ngày làm việc.

– Công bố sản phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm nếu cơ sở có địa điểm trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh/Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nếu cơ sở ở tỉnh thành khác.

Mẫu kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm
Mẫu kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

5/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) xuất khẩu Mì trứng

– Giấy phép lưu hành tự do căn cứ Quyết định 10/2010/QĐ-TTg; là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu; Giấy phép được cấp khi có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu hoặc từ phía đơn vị nước nhập khẩu; là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

– Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP;
**Trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất cần cung cấp hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua bán.

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (còn thời hạn 12 tháng);

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩm;

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

– Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm, kể từ ngày cấp.

– Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do: Bộ Công Thương.

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu
Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

6/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) xuất khẩu Mì trứng

– Giấy chứng nhận y tế căn cứ Thông tư 52/2015/TT-BYT được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp; Giấy chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm sản xuất tại Việt Nam khi có nhu cầu xuất khẩu.

– Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu (còn thời hạn 12 tháng);
**Phiếu kết quả kiểm nghiệm thể hiện thông tin tên mặt hàng; số lô; ngày sản xuất; hạn sử dụng.

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP;

+ Nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

+ Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

– Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

Mẫu giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu
Mẫu giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Để phát triển kinh doanh hàng hóa cũng như quảng bá thương hiệu, doanh nghiệp nên thực hiện các thủ tục sau:

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

– Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý sản phẩm trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Liên hệ dịch vụ làm giấy phép

Để cơ sở có thể đi vào hoạt động sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng ra thị trường một cách hợp pháp; quý doanh nghiệp kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp lý về việc thực hiện xin cấp đầy đủ các giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng (Mì vắt) nói riêng; cũng như làm hồ sơ pháp lý cho mặt hàng thực phẩm theo luật.

Công ty HOÀN NGUYÊN làm việc tận tâm, chu đáo, đảm bảo 100% ra giấy phép cho khách hàng đúng thời hạn như đã cam kết; Quý khách có nhu cầu làm nhanh giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Mì trứng (Mì vắt) hay mặt hàng thực phẩm khác; hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN tư vấn sử dụng dịch vụ làm giấy phép TRỌN GÓI.

HOTLINE: 0902 403 079  –  0908 403 079

ĐIỆN THOẠI: 0932 768 225  –  0902 986 494

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

►CÁC TIN KHÁC

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan